Velkommen til Fantasilaboratoriet

FantasyLab er først og fremst en arena for kreativ utfoldelse. Her kommer vi sammen for å bruke ekspertise og erfaring til å eksperimentere med ideer som kan vokse og blomstre.

Vår spesialitet er
intuitiv design,
web- og systemutvikling

#

Intuitiv design

Intuitiv design er å realisere en ide eller et konsept uten å planlegge motivet på forhånd, men likevel beholde kontroll over prosessen.


#

Web- & systemutvikling

Vi utvikler elegant kode for web applikasjoner og publiseringssystemer. Det betyr nydelig struktur og oppbygging av kode, linje for linje.


#

Support & samarbeid

Sikkerhetsoppdatering av kjernefiler, vedlikehold og bistand ved behov dekkes av vår supportavtale. Vi spiller på lag, totalt dedikert og viet.


Smidig
utviklingsprosess

1 Kommunikasjon

Når den første samtalen gjøres er vi opptatt av å lytte til hva du har å si. Det er essensielt for oss å bli kjent med menneskene bak ønsket.

2 Konkretisering

Vi setter oss ned og gjør noe kreativt mens fantasien får løpe fritt. Underveis lager vi skisser og notater. Vi konkretiserer abstraksjoner.

3 Initiering

Først kartlegger vi arbeidsomfanget deretter utformer vi en trygg kjøpsavtale. Etter signering planlegger vi hvordan prosjektet skal utføres.

4 Instruksjon

Vi har enorm velvilje og et dypt ønske om å skape noe forbi fantastisk hver eneste gang. Våre instruksjoner setter høye krav.

5 Brukertesting

For å sikre kvalitet undersøker vi arbeidet systematisk for å avdekke eventuelle feil. Vi brukertester det vi har laget med hensikt å forbedre.

6 Lansering

Som en del av vår velvilje for prosjektet, utfører vi mer brukertesting og eventuell feilretting i påfølgende dager etter lanseringen.